REFERENTIES

Referenties

Om privacy redenen is de naam bij de referentie weggelaten. Deze zijn uiteraard bij mij bekend.

“Het coachingstraject dat ik afgelopen jaar met Jacqueline heb doorlopen, heb ik als zeer positief ervaren. Jacqueline is een persoon die écht persoonlijk verbinding maakt en vanuit deze verbinding tot de kern van de hulpvraag komt. Ze zette me aan het denken, en beter nog: ze zette me aan om daadwerkelijk te doen! Wat ik als bijzonder prettig heb ervaren, is de professionaliteit waarmee Jacqueline constant blijft zoeken naar methodes en werkwijzen om het beste uit mezelf naar boven te halen. Alle met een praktische insteek, passend bij mijn behoefte. De variatie hierin maakte dat ik op meerdere manieren mijn hulpvraag heb benaderd en tot heel diverse en waardevolle inzichten gekomen ben, die me verder geholpen hebben in mijn leven. De drijfveer van Jacqueline om mensen verder te helpen wordt benadrukt door haar betrokkenheid waarmee ze ook nu, ná het coachingstraject, nog met ideeën en tips komt om mezelf verdere te ontwikkeling. Dank Jacqueline voor je hulp!”

Als net-afgestudeerde gaat er een wereld voor je open; een fantastische en erg onoverzichtelijke wereld. Jacqueline heeft mij geholpen hier structuur in aan te brengen en de feiten op een rijtje te zetten. Ze gaat hierin doelgericht, praktisch en zeer nauwkeurig te werk. In mijn proces hield ze mij een spiegel voor door me te verantwoorden voor mijn uitspraken en aanvankelijk betekenisloze woorden betekenis te geven.  

Jacqueline is een gedreven en betrokken coach. Jacqueline hanteert een duidelijke structuur, waardoor doelen helder en bereikbaar zijn. Door haar goede analyses en kritische vragen zijn bij mij regelmatig de ogen geopend en heb ik merkbaar meer zelfvertrouwen gekregen. Door haar persoonlijke aanpak ben ik in staat geweest om mijzelf sneller en beter te ontwikkelen dan ik vooraf voor mogelijk had gehouden en ben ik duidelijk een betere adviseur geworden!

“Jouw uitstraling geeft veel veiligheid, je luistert goed en weet met een paar rake vragen tot de kern te komen.”

“Luistert goed; empathisch; geeft ruimte; stelt kritische vragen; geeft goede praktische tips; opent nieuwe perspectieven

“Nogmaals dank voor het zeer prettige gesprek. Het voelt direct vertrouwd en het was weer even constructief als ‘ogen-openend’ als altijd!”

“Jacqueline geeft in complexe situaties uitermate to the point feedback. Soms pittig, maar altijd vergezeld van een glimlach.”

“Jacqueline zorgt voor een sfeer waarin jij jezelf op je gemak voelt, biedt een luisterend oor, houdt een spiegel voor; stelt praktische-kritische vragen waardoor mensen in staat zijn om een nieuwe koers te bepalen, keuzes te maken en de regie over hun eigen loopbaan (terug) te krijgen.”

“Terugkijkend waar ik vandaan kom, ben ik best trots op de houding en pro-activiteit die ik heb. Daar heb ik grote stappen in gezet. En ik krijg dat ook terug van mensen die ik erover spreek, dus dat is ook fijn om te horen.”

“Ik ben erg positief over het inzicht dat ik door het invullen van de werkenergieanalyse heb gekregen. Het persoonlijke gesprek maakte mij veel duidelijk over mijn individuele belang in relatie tot het organisatie belang, de toepassingsmogelijkheden en mijn eigen actiepunten daarin.”

“Ik heb een aantal herkenbare actiepunten geformuleerd n.a.v. het invullen van de werkenergieanalyse en met name n.a.v. het gesprek met Jacqueline. Met een aantal van die actiepunten kan ik zelf direct aan de slag, een aantal andere punten worden opgenomen in het coachtraject dat ik met Jacqueline ga doorlopen.”

Jacqueline, bedankt voor de prima leiding aan de intervisie bijeenkomst!”

“Ik heb de afgelopen meetings onder jouw begeleiding als prettig en erg nuttig ervaren.”

Effekt-Advies | Jacqueline Brouwer-Blok | Werkinspirator 

NOLOC ERKEND