Privacyverklaring

ONLINE JE VRIJ KUNNEN BEWEGEN

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.effektadvies.nl waar transparantie een groot goed is. Bij nadere interesse doe je een aanvraag voor een gratis en vrijblijvend kennismakings­gesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

DAT VRAAGT OM BEWUST INFORMEREN EN BEVEILIGEN

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat er mee gebeurt, welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze privacyverklaring. Deze dient beknopt, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen dichtbij wat ik onder meer wil uitstralen met mijn website: open en helder.

JE GEGEVENS WORDEN ZORGVULDIG, VERTROUWELIJK EN RESPECTVOL BEHANDELD

Uiteraard. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET PRECIES?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Effekt-Advies’ worden je persoons­gegevens verwerkt waaronder voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie zoals jij die o.a. op jouw CV hebt opgenomen. Ook gaat het over jouw IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internet­verbinding) en je gegevens over je activiteiten op de website. Effekt-Advies verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

WAAROM WORDEN DIE OPGEVRAAGD?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of intervisiebijeenkomst). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de coaching gerelateerde zaken. De coaching is inclusief alle support buiten de sessies om en alle informatie die je per mail deelt sla ik zorgvuldig op. Omdat Effekt-Advies deze gegevens meestal via jou zelf aangeleverd krijgt, ben je goed op de hoogte van wat Effekt-Advies van jou weet.

WAT GEBEURT ER NIET MET JE GEGEVENS?

Je gegevens worden niet verkocht aan derden. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of systemen zonder tussenkomst van een mens).

WORDEN JE GEGEVENS MET DERDEN GEDEELD?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals het goed kunnen uitvoeren van mijn bedrijfsactiviteiten.
• Bank, vanwege de verwerking van betalingen
• Accountant, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
• Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
• Websitebouwer
• Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten 

WAT GEBEURT ER TERWIJL JE SURFT?

Technische- en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. 

COOKIES; LAAT ZE VOOR JE WERKEN

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerdere opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

GOOGLE ANALYTICS- OP PRIVACY VRIENDELIJKE WIJZE

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

JE GEGEVENS ZIJN GOED BEVEILIGD

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Jouw (digitale) dossier ligt achter (digitaal) slot en grendel en kan alleen door bevoegde mensen worden ingezien. Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. (Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje voor de URL)

HOELANG BLIJVEN JE GEGEVENS BEWAARD?

Niet langer dan nodig is om doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiele cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer moet ik mij houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals o.a. de fiscale bewaarplicht. Na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht worden ook deze gegevens vernietigd.

GEHEIMHOUDING

Alles wat Effekt-Advies van je weet, wordt door Effekt-Advies vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. Je gegevens worden alleen geregistreerd of geraadpleegd door Effekt-Advies (of door de persoon die waarneemt bij ziekte of afwezigheid). Vaak worden de kosten voor begeleiding betaald door de werkgever. Indien er vooraf wordt afgesproken dat de werkgever op de hoogte wordt gehouden van de voortgang in het traject, gebeurd dit slechts op hoofdlijnen. Van eventuele schriftelijke rapportages krijg je uiteraard een exemplaar. De inhoud van elke schriftelijke rapportage die naar de werkgever gaat, wordt altijd eerst met je besproken. Het kan ook zijn dat er sprake is van een mondelinge terugkoppeling. In dat geval ben je zelf actief betrokken bij het gesprek over de voortgang van het traject en jouw persoonlijke ontwikkeling.

JE GEGEVENS INKIJKEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN?

Natuurlijk kun jij je persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen. Ook kan, vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, bezwaar aangetekend worden tegen de verwerking, gevraagd worden om beperking van de verwerkte persoonsgegevens en bestaat het recht om de door Effekt-Advies verwerkte persoonsgegevens, onder voorwaarden, over te dragen aan een andere partij. Neem contact op d.m.v. een schriftelijk verzoek om inzage, met daarbij een kopie van een identiteitsbewijs waarop pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit alles om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk gedaan wordt door de persoons wiens informatie het betreft en ter bescherming van diens privacy. Effekt-Advies reageert uiterlijk binnen vier weken op het verzoek.

VRAGEN

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan:
Effekt-Advies
Paalmansdijk 10
7431 KB Diepenveen
jbb@effektadvies.nl

Mocht je klachten hebben over de manier waarop ik met jouw persoonlijke gegevens omga, dan spijt mij dat. Ik verzoek je vriendelijke allereerst contact met mij op te nemen via jbb@effektadvies.nl. Ik zal vervolgens alles in het werk stellen om hier in onderling overleg goed uit te komen. Is dat niet afdoende, dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

HEB JE TIPS, VRAGEN OF FEEDBACK?

Neem ook dan contact op via: jbb@effektadvies.nll

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Effekt-Advies kan deze privacyverklaring aanpassen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.

Effekt-Advies | Jacqueline Brouwer-Blok | Werkinspirator 

NOLOC ERKEND