OVER EFFEKT-ADVIES

Effekt-Advies is het bedrijf van Jacqueline Brouwer-Blok

De rode draad in mijn werk is mensen en organisaties in beweging brengen. Het is voor mij een uitdaging om enthousiaste professionals te helpen aan meer energie en werkplezier en organisaties aan duurzaam inzetbare medewerkers met een uitstekende inbreng en productiviteit.

Integriteit is mijn vertrek­punt. Ik werk vanuit duidelijke kaders, vertrouwen en onderling respect. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, hoort daar voor mij nadrukkelijk bij.

Coachend, confronterend en altijd persoonlijk

Het aanbod van Effekt-Advies is gebaseerd op jarenlange ervaring, zowel in profit- als non profit organisaties en gedegen (coach)opleidingen, trainingen op het gebied van o.a. leidinggeven en samen­werken, neuro­linguïstisch programmeren (NLP) en intervisie bege­leiding. Mijn aanpak is analytisch, resultaat­gericht en pragmatisch. Mijn stijl is coachend, soms adviserend, waar nodig con­fronterend en altijd persoonlijk!

Kenmerkend voor mijn aanpak zijn zorgvuldigheid en aandacht voor kwaliteit. Ik breng graag rust in situaties, zorg voor verrassende inzichten en nieuwe mogelijk­heden om met elkaar en veranderingen om te gaan.
Het doel dat ik met mijn coaching voor ogen heb, is mensen in staat stellen weer de regie over hun eigen loopbaan te pakken, in beweging te komen, initiatieven te nemen en daarmee ook bij te dragen aan organisatiedoelstellingen.”

Medewerkers zijn in de eerste plaats mens en pas daarna professional. Om het beste uit je medewerkers te halen, wil je weten wat hen als mensen drijft, motiveert en interesseert. Weet je daarop in te spelen, dan komen ze in beweging. Resultaat: medewerkers die verantwoordelijkheid nemen, groeien, beter functioneren, meer energie hebben, gemotiveerd en betrokken zijn en makkelijker hun doelen realiseren.

Ik ben ervan overtuigd dat zowel leidinggevenden als professionals veel vaker dan zij veronderstellen hun eigen invloed kunnen aanwenden om met veel meer plezier de mooiste resultaten neer te zetten. ‘Werken aan werkplezier’ is een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker. Het leidt tot meer energie, vitaliteit en productiviteit voor alle partijen. En daar plukken mensen zowel zakelijk als privé de vruchten van.