INTERVISIE

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestruc­tureerde werkvorm om (HRM-) professionals en managers elkaar te laten ondersteunen en adviseren bij het oplossen van vakinhoudelijke vraagstukken en het omgaan met lastige situaties. Dit levert niet alleen nieuwe inzichten en oplossingen op voor de medewerker die een casus inbrengt. Alle deelnemers doen nieuwe inzichten en ideeën op! intervisie

Ben je werkgever of leiding­gevende en wil je dat jouw mede­werkers:

 • Nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen constructief met elkaar delen in plaats van vrijblijvend bespreken tijdens de lunch
 • Vraagstukken en problemen met elkaar bespreken én gericht kunnen oplossen
 • Bij elkaar terecht kunnen voor waardevolle adviezen die passen bij hun werksituatie
 • Energie en inspiratie halen uit de contacten met collega’s

Ben je werkgever of leiding­gevende en wil je dat jouw mede­werkers:

 • Nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen constructief met elkaar delen in plaats van vrijblijvend bespreken tijdens de lunch
 • Vraagstukken en problemen met elkaar bespreken én gericht kunnen oplossen
 • Bij elkaar terecht kunnen voor waardevolle adviezen die passen bij hun werksituatie
 • Energie en inspiratie halen uit de contacten met collega’s

Een vertrouwelijke setting

Met intervisie zorg je op een gestructureerde en effectieve manier dat medewerkers in een vertrouwelijke setting hun deskundigheid en vaardigheden binnen de eigen organisatie continu ontwikkelen en naar een hoger niveau brengen. De gesprekken vinden altijd plaats in een vertrouwelijke context.

Wat levert intervisie op?

 • Samen bedenken deel­nemers maatwerk­oplossingen en manieren om kwaliteit, werk­processen en de klanttevredenheid te verbeteren
 • Inzichten en adviezen die collega’s elkaar geven zijn volledig toegespitst op de dagelijkse praktijk in de organisatie
 • Collega’s leren elkaar beter kennen, vertrouwen en steunen, waardoor ze ook buiten de intervisie­bijeenkomsten om bij elkaar terecht kunnen
 • Oplossingen die van deelnemers zelf komen, hebben direct draagvlak, geven hen veel voldoening en verhogen het werkplezier

Medewerkers die deelnemen aan intervisie zijn enthousiast

Intervisie draagt bij aan:

 • Persoonlijke groei, nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden
 • Bewustwording van de eigen positie en invloed binnen en buiten de organisatie

Wat klanten zeggen

“Jacqueline, bedankt voor de prima leiding aan de intervisie bijeenkomst!”

“Ik heb de afgelopen meetings onder jouw begeleiding als prettig en erg nuttig ervaren.”

Kies voor ervaren begeleiding en de juiste intervisiemethode

De ervaring leert dat deelnemers intervisie waardevol vinden, mits het goed wordt uitgevoerd. Een ervaren begeleider kan dit proces begeleiden en deelnemers leren hoe zij zelf de intervisiebijeenkomsten vorm en inhoud kunnen geven.

Een goede intervisiebegeleider kent verschillende intervisiemethoden. Afhankelijk van de situatie, de deelnemers en het vraagstuk, wordt gekozen voor een specifieke intervisiemethode.

“Zet je intervisie bewust in, dan tillen collega’s hun eigen- en elkaars functioneren naar een hoger niveau.”